Slide background
Klicka för en snabb genomgång >>
Slide background

Du är här!
Och vet att rätt kompetens är nyckeln
till konkurrenskraft och utveckling.

Klicka vidare >>

Slide background

Kontakta ett godkänt testcenter och
boka tid för validering av
Industriteknik Bas.

Klicka vidare >>

Slide background

Valideringsresultatet ger konkret
information om kompetensläget.
Vad finns? Vad saknas?

Klicka vidare >>

Slide background

Genomgång med testledaren ger
både medarbetare och arbetsgivare
idéer till åtgärder.

Klicka vidare >>

Slide background

Planera och genomför. På egen hand
eller tillsammans med testcenter,
branschorganisation eller andra.

Klicka vidare >>

Slide background

Följ upp och validera igen när
kompetensen är utvecklad och klar.
Intyg på Industriteknik Bas är ett
värdefullt dokument!

Klicka vidare >>

Slide background

Gå vidare! Det finns yrkesspecifik
validering och certifiering att fortsätta
med i flera branscher.

Klicka vidare >>

Slide background

Scrolla neråt för
mer information.

KOMPETENS FÖR KONKURRENSKRAFT

Industrin behöver kvalificerade medarbetare. Fler och fler arbetsuppgifter och yrkesroller kräver mer kunskap, färdighet och förmåga än tidigare. Utan rätt och tillräcklig kompetens blir det svårt att upprätthålla den produktivitet och kvalitet som krävs för att som företag vara konkurrenskraftigt. Det blir svårt att utveckla nya produkter och hänga med i utvecklingen av nya produktionsprocesser.


RÄTT KOMPETENS HELT ENKELT

Vi behöver helt enkelt rätt kompetens hos dem som redan är i anställning. Och vi behöver rätt kompetens hos dem som vi ska anställa. Detta är den viktigaste anledningen till varför vi har samlats kring utvecklingen av Industriteknik Bas som är en branschgemensam modell för validering av industriell baskompetens. Vi ser det som en ny och effektiv start för en strategisk kompetensutveckling i svensk industri!

Läs mer om vilka vi är >>


VÄRDEFULLT FÖR MÅNGA

Fler än arbetsgivare och medarbetare får koll på kompetensläget med Industriteknik Bas. Arbetsförmedlare får klara besked kring vilken kompetens som krävs för att vara anställningsbar inom industriell produktion. Utbildningsanordnare kan enkelt jämföra kursplaner med innehållet i Industriteknik Bas för att se om utbildningar man genomför håller måttet. På det här sättet skapar vi tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägstanivå på kompetens.

Kontakta oss får du veta mer om detta >>

 

tankandeman

BÖRJA MED VALIDERING

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. Om man har utvecklat det man kan genom en utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra det man kan just nu, för att i ett nästa steg ta vara på den kompetens som finns eller
gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

BRANSCHVALIDERING
Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden och krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. Man mäter och jämför mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion i dagens industriarbete.Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven t ex är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region.

BASKOMPETENS OCH YRKESSPECIFIK KOMPETENS
Branschvalidering av kompetens kopplat till specifika yrkesroller har funnits ett tag inom några av industrins branscher. Ett exempel är grönt, blått och svart certifikat för CNC-operatörer, -beredare och -tekniker inom branschen för skärande bearbetning. För att ta vara på företagets utvecklingsmöjligheter behöver man börja från grunden och ha koll även på den kompetens som är generell och gäller alla i produktionen, oavsett yrkesroll.

INDUSTRITEKNIK BAS
Vilken grundläggande kompetens krävs för att vara operatör vid olika maskiner, mäta toleranser, jobba i ett flöde, bedöma säkerhet, förstå produktionsekonomi och så vidare? Eftersom svaren har visat sig vara lika för industrins olika bransch har vi tillsammans utvecklat Industriteknik bas tillsammans.

Industriteknik bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer. Sättet att validera utgår från ett beprövat och väl använt koncept.

Med Industriteknik bas får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. Och vi skapar tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

Läs mer om Industriteknik Bas >>

siluetter2

BYGGA KOMPETENS

Det finns många anledningar till att satsa på kompetensutveckling för företagets medarbetare. Det finns också många skäl till varför det kan vara svårt att komma igång. Svårt att hitta träffsäkra insatser. Utbildningar som genomförts gav inte förväntad effekt. Hinner inte med att vare sig planera eller genomföra. Är experter på produktion, inte på att organisera kompetensutveckling.


KOMPETENSUTVECKLING FRÅN RÄTT NIVÅ

Med validering av Industriteknik Bas som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade. Det blir garanterat enklare att investera i träffsäkra insatser på rätt nivå.


LÅNGSIKTIGHET I RÄTT TEMPO

Utifrån en validerad kompetens är det mycket enklare att upprätta en långsiktig plan för kompetensutvecklingen i företaget. Man ser vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Tempot på den fortsatta utvecklingen kan man bestämma själv.


BYGGA VIDARE

Och med grundläggande kompetens inom de tio områdena i Industriteknik bas har man förutsättningar för en fortsatt yrkesspecifik utveckling. Ett naturligt nästa steg kan vara att gå vidare med validering och certifiering av branschspecifik yrkeskompetens.

Tag kontakt för mer information >>

oljeman2

INDUSTRITEKNIK BAS

Industriteknik Bas ger snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag och underlättar därmed arbetet med att planera och genomföra nödvändig kompetensutveckling rejält. Det är inget omfattande, svårt eller resurskrävande arbete som behövs.


TIO KOMPETENSOMRÅDEN OCH HUNDRATALS FRÅGOR

Valideringen omfattar tio kompetensområden. Varje område är nedbrutet i mindre områden och dessa är beskrivna i detalj utifrån vilken kunskap, färdighet och kompetens som krävs. Valideringen består av ett webbaserat test där kunskap och förståelse prövas område för område. Testet är utformat kring hundratals frågor som slumpas fram för att skapa säkerhet och stabilitet i systemet. Det går inte att fuska och valideringen blir lika för alla oavsett var den genomförs.

Se alla tio kompetensområden här >>


KONTAKTA ETT TESTCENTER OCH BOKA VALIDERING

Det finns ett landsomfattande nätverk av över 70 branschgodkända enheter (testcenter) med utbildade och behöriga testledare dit man vänder sig för en validering. Själva valideringen tar en halvdag att genomföra och det går bra att genomföra valideringen enskilt för en medarbetare, eller i grupper upp till ca tio personer. Testledaren ger information i förväg om hur valideringen går till. Under valideringstillfället finns testledaren till hands för dem som ska valideras.

Hitta närmaste godkända testcenter här >>


TESTLEDAREN ÄR EN RESURS ATT LITA PÅ

Efter valideringstillfället går testledaren går igenom resultatet med varje medarbetare som validerats. Det ger individen en ökad förståelse för hur kunskap och färdighet kan utvecklas. Därefter får också ledningen en genomgång och på de flesta testcenter kan man få handfast hjälp med att planera och genomföra de kompetensutvecklande insatser man vill satsa på.


VALIDERING FÖR INTYG

Om man inte uppnår godkänt i samtliga områden kan man efter kompetensutveckling genomföra en kompletterande validering. När man visar att man når de krav som ställs i varje kompetensområde får man ett intyg på Industriteknik bas. Detta är värdefullt för både individen och arbetsgivare. När man ska söka nytt jobb. Eller när man ska anställa.


OCH VAD KOSTAR DET?

Tänk på validering och kompetensutveckling som en investering! Det kostar oftast mer att låta bli att investera än att göra det. Erfarenheten från dem som satsat på validering är att man snabbt räknar hem investeringen i en mer kostnadseffektiv kompetensutveckling. Vad kostnaden för validering är kommer man överens om med det testcenter man vänder sig till. Det kan variera beroende på om det är få eller många som ska valideras. Om man kan samverka med andra företag.

Kontakta ditt närmsta testcenter för mer information >>

KOMPETENSOMRÅDEN

Här är de kompetensområden som Industriteknik Bas omfattar. Området Språk är indelat i Språk-Svenska och Språk-Engelska.

Klicka på respektive område och få en översikt av vad de omfattar.

IT & Automation

pc01

Kvalitet

oga01 

Matematik

matematik01 


Mätteknik

matteknik01

Produktionsteknik/Ekonomi

euo01

Ritningsläsning

karta01


Hälsa, miljö & säkerhet

hjarta01

Språk

sprak01

Underhåll

underhall01


DET ÄR VI SOM HAR UTVECKLAT INDUSTRITEKNIK BAS

ikem100

livsmedelsforetagen100

ifmetall100

teknikforetagen100

polymerny

gjuteriforeningen100

sktc100

tmf100

svetskommisionen100

rsu

livs

 industriarbetsgivarna

gslogo

 

 


 

TESTCENTER

För att snabbt komma igång med validering av Industriteknik Bas använder vi den infrastruktur av testcenter som byggts upp inom den skärande bearbetningsbranschen. Fler testcenter kommer att komma till allteftersom.
Hitta ditt närmaste testcenter här >>

karta

KONTAKT

För mer information om Industriteknik Bas kontakta
Thomas Petersson, Skärteknikcentrum Sverige
TELEFON 070-591 60 78 eller E-POST Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Han kan ge dig mer information direkt eller hänvisa till kontaktpersoner hos övriga organisationer.

Organisationer i bokstavsordning
GS-facketInnovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM), Industriarbetsgivarna, IF Metall, Livsmedelsarbetarförbundet, Livsmedelsföretagen,
PolymercentrumRiksorganisationen Svenskt Underhåll, Skärteknikcentrum Sverige, Svenska Gjuteriföreningen,
Svetskommissionen, Teknikföretagen, Trä- och möbelföretagen (TMF)